Klimasats-prosjekt

Furuset Hageby

Fylke: Oslo (N)
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslobygg KF, tidligere Omsorgsbygg Oslo KF, skal bygge Furuset Hageby med klimavennlige materialer og klimatiltak på byggeplassen. Den nye hagebyen for personer med kognitiv svikt vil være ferdig i 2023.

Verdifulle erfaringer med elektrisk gravemaskin

For å redusere utslipp i byggefasen, har det blitt brukt en 23 tonns elektrisk gravemaskin (Cat 323 Zline). Med dagens teknologi kan gravemaskinen være i drift ca. 60 prosent av tiden. Det betyr at det er nødvendig å supplere med en dieselgravemaskin.

Det at den elektriske gravemaskin ikke kan erstatte en dieselgravemaskin, bidrar til relativt høye merkostnader i prosjektet. Mobile anleggsmaskiner med lynladere kunne vært en god løsning, men de er ikke kommersielt tilgjengelige før tidlig i 2022. Dette har gitt verdifull erfaring om muligheter og begrensninger ved elektriske gravemaskiner for totalentreprenøren.

Klimagevinsten av den elektrisk gravemaskinen er beregnet til 14,4 tonn CO2-ekvivalenter. Se delrapporten fra 2021 for detaljer. 

Benytter betong av klasse lavkarbon ekstrem

Som en del av prosjektet bruker kommunen lavkarbon betong klasse ekstrem. Denne typen betong gir betydelige reduserte utslipp sammenliknet med vanlig betong, og har så langt redusert utslippene fra prosjektet med rundt 173 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker