Klimasats-prosjekt

Furuset Hageby

Prosjektnavn: Furuset Hageby
Fylke: Oslo (N)
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Oslobygg KF, tidligere Omsorgsbygg Oslo KF, skal bygge Furuset Hageby med klimavennlige materialer og klimatiltak på byggeplassen. Den nye hagebyen for personer med kognitiv svikt vil være ferdig i 2023.

Verdifulle erfaringer med elektrisk gravemaskin

For å redusere utslipp i byggefasen, har det blitt brukt en 23 tonns elektrisk gravemaskin (Cat 323 Zline). Med dagens teknologi kan gravemaskinen være i drift ca. 60 prosent av tiden. Det betyr at det er nødvendig å supplere med en dieselgravemaskin.

Det at den elektriske gravemaskin ikke kan erstatte en dieselgravemaskin, bidrar til relativt høye merkostnader i prosjektet. Mobile anleggsmaskiner med lynladere kunne vært en god løsning, men de er ikke kommersielt tilgjengelige før tidlig i 2022. Dette har gitt verdifull erfaring om muligheter og begrensninger ved elektriske gravemaskiner for totalentreprenøren.

Klimagevinsten av den elektrisk gravemaskinen er beregnet til 14,4 tonn CO2-ekvivalenter. Se delrapporten for detaljer. 

Skal benytte lavkarbonbetong klasse ekstrem

Som en del av prosjektet har bruken av lavkarbon betong klasse ekstrem blitt vurdert, og er nå vedtatt. Denne typen betong gir betydelige reduserte utslip, beregnet til ca. 360 tonn CO2-ekvivalenter i dette prosjektet. Oslobygg KF har også sett på mulighetene for ombruk av bygningskomponenter. 

Relevante lenker