Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, Rogaland, Vestland, Viken og Trøndelag, og kommunene Trondheim, Bodø, Berlevåg og Oslo.

Nettverket har som mål å bidra til verdikjeder for hydrogen lokalt, regionalt og nasjonalt. For å lykkes med dette skal nettverket jobbe med å:

  1. formidle erfaringer og øke kompetansen om hydrogen
  2. styrke samarbeidet mellom fylker
  3. koordinere offentlige hydrogeninitiativer

Annerledesåret

I 2020 har nettverket hatt stor aktivitet på digitale plattformer på grunn av Covid-19. Den viktigste møteplassen var Hydrogenkonferansen i juni med over 500 deltakere.