Klimasats-prosjekt

Gang- og sykkelnettverk på Vinstra

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nord-Fron kommune har kartlagt bevegelsesmønstre i Vinstra og laget en konseptudie for sentrum. Vinstra sentrum er langstrakt og delt i to av Gudbrandsdalslågen, og det er i dag ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Målet er å redusere bilbruken og tilrettelegge for gående og syklende.

Resultater og erfaringer

Rapporten danner et godt grunnlag for videre arbeid med en gang- og sykkelbru som skal knytte de to sentrumsdelene sammen. Nå skal kommunen:

  • detaljregulere gang- og sykkelveier på begge sider av elva
  • planlegge trafikkhindrende tiltak
  • gjøre nødvendige undersøkelser for en ny sykkel- og gangbro

Det var antatt at en gangbro ikke var mulig, blant annet på grunn av bredden på elva, men denne kartleggingen viser at det kan la seg realisere.

Relevante lenker