Klimasats-prosjekt

GIS i energi- og klimaeffektiv arealplanlegging

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi, IKT/teknologi
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal lage et kunnskapsgrunnlag for energiplanlegging ved å samle ulike datasett og visualisere det i et geografisk informasjonssystem (GIS).

Relevante lenker