Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av materialer

Prosjektnavn: Gjenbruk av materialer
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skien kommune skal bygge et nytt folkebibliotek og ønsker å gjenbruke materialer fra eksisterende bygg. Kommune har utredet flere klimatiltak slik som klimavennlige byggematerialene som massivtre og lavkarbonbetong og reduserte glassfasader til tiltak under byggingen.

Kommune oppgir at  en kombinasjon av å bruke massivtre i yttervegger og 30% mindre glassarealer vil redusere klimagassutslippene fra bygget med 35 tonn CO2-ekvivalenter.