Klimasats-prosjekt

Grøne dalar 2030 – klimavenleg transport

Fylke: Vestland
Søker: STRYN KOMMUNE
Tilskudd: 975 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Stryn kommune utarbeider en områdeplan for to av de meste populære turistområdene, med mål om at transporten knyttet til reiselivet blir utslippsfritt.

Kommunen ønsker en systematisk endring og vil se transport, parkering, overnatting og reiselivsaktører i sammenheng.

I 2022 har kommunen jobbet med å legge om transport fra veg til vanns, etablering av nasjonal tursti til "Skåla", prøveordning med shuttlebuss i Loen og Lodalen og detaljregulering av Loen sentrum for å løse utvidet parkeringsbehov.

Fra utredning til konkrete tiltak

I 2017 fikk kommunen Klimasats-støtte, se lenke under, for å kartlegge utslipp fra transporten knyttet til reiselivet og foreslå tiltak. Nå skal kommunen ta steget fra utredning til en konkret plan.

Relevante lenker