Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet – fra kartlegging til handling

Prosjektnavn: Grønn mobilitet – fra kartlegging til handling
Fylke: Viken (N)
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Hole kommune skal lage en mobilitetsstrategi for å kartlegge dagens situasjon og fremtidige behov. Kommunen ønsker å redusere bilkjøring til jobb, fritid og mellom tettsteder.

Relevante lenker