Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet – fra kartlegging til handling

Fylke: Buskerud
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hole kommune skal lage en mobilitetsstrategi for å kartlegge dagens situasjon og fremtidige behov. Kommunen ønsker å redusere bilkjøring til jobb, fritid og mellom tettsteder.

Relevante lenker