Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Surnadal

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SURNADAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Surnadal kommune har kartlagt mulighetene for å reise klimavennlig i dagliglivet, og dermed redusere biltrafikken. Gjennom en mulighetsstudie har en arbeidsgruppe sett på hvilke muligheter som finnes for å velge klimavennlige reisemåter i Surnadal.

Konkrete forslag til forbedringer

Mulighetsstudien beskriver dagens situasjon fra perspektivet til gående og syklende. Resultatet er konkrete forslag til forbedringer av gang- og sykkelveinettet, slik at det blir bedre forbindelser mellom boligområder, skoler, store arbeidsplasser, rekreasjonsområder og andre viktige samlingsplasser.

Studien skal brukes som et verktøy i alt arbeid med framkommelighet og sentrumsutvikling i Nedre Surnadal. Hele mulighetsstudien kan lastes ned under.

Relevante lenker