Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Surnadal

Prosjektnavn: Grønn mobilitet i Surnadal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SURNADAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Surnadal kommune skal kartlegge mulighetene for å reise klimavennlig i dagliglivet og redusere behovet for biltrafikk. Kartleggingen vil inngå i kunnskapsgrunnlaget ved revidering av kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker