Klimasats-prosjekt

Grønne innkjøp i Indre-Agder

Fylke: Agder (N)
Søker: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Evje og Hornnes skal sammen med kommunene Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Iveland, Vennesla og Birkenes, styrke klimahensynet i anskaffelser.

Kommunene har ansatt en prosjektleder i to år som skal jobbe med å kutte klimautslipp fra anskaffelser. I utgangspunktet ønsker kommunene å styrke klimahensynet i alle anskaffelser, men vil særlig se på transport og overgangen til elektriske tjenestebiler i tillegg til bygg og mat.

Prosjektet er i rute

Status for 2022 er at prosjektet er godt i gang, og kommunen er i rute i henhold til fremdriftsplanen. Alle de deltagende kommunene har benyttet seg av rådgivningen. Kommunen har i 2021 blant annet jobbet med gjenbruk av bygningsmasse, og byttet ut 11 fossildrevne biler med elbiler. I 2022 har det i tillegg vært noe aktivitet på bygg og mat.

Relevante lenker