Klimasats-prosjekt

Grønnere avfallshåndtering i bysentrum

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 355 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal kjøpe en elektrisk renovasjonsbil og etablere to ladepunkter.

Relevante lenker