Klimasats-prosjekt

Grønnere avfallshåndtering i bysentrum

Prosjektnavn: Grønnere avfallshåndtering i bysentrum
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 355 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy

Bodø kommune skal kjøpe en elektrisk renovasjonsbil og etablere to ladepunkter.

Relevante lenker