Klimasats-prosjekt

HALD plan- og klimanettverk

Fylke: Nordland
Søker: ALSTAHAUG KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket består av kommunene Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord. Målet for nettverket er å forbedre klima- og energiplanleggingen hos deltakerne. 

Nytten av nettverket har vært god. Samtlige kommuner skal samarbeide om å rullere sine klima- og energiplaner. Nordland fylkeskommune og statsforvalteren har deltatt og bidratt med oppdatert kunnskap om klimavennlig planlegging på nettverksmøtene.