Klimasats-prosjekt

Hanstad skole rehabilitering trinn 2

Fylke: Innlandet
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Elverum kommune skal rehabilitere en skole og vil kartlegge muligheten for gjenbruk av byggematerialer og inventar. Prosjektet skal også se på klimavennlige materialvalg og utrede tiltak for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplassen.

Relevante lenker