Klimasats-prosjekt

Hanstad skole rehabilitering trinn 2

Prosjektnavn: Hanstad skole rehabilitering trinn 2
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Elverum kommune skal rehabilitere en skole og vil kartlegge muligheten for gjenbruk av byggematerialer og inventar. Prosjektet skal også se på klimavennlige materialvalg og utrede tiltak for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplassen.

Relevante lenker