Klimasats-prosjekt

Havlimyra skole tilbygg

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har bygget et tilbygg på Havlimyra skole. Tilbygget er bygget etter passivhusstandard og med mest mulig klimavennlige materialer som massivtre og lavkarbonbetong.

Fossilfri byggeplass og klimakrav til inventar

Byggeplassen var fossilfri, og det ble stilt miljøkrav til møbler og inventar. Last ned dokumentasjon nedenfor.

  • Klimagassregnskapet viser at tilbygget oppnår en reduksjon på 50 prosent klimakutt fra materialbruken, sammenlignet med et referansebygg. Dette skyldes i hovedsak den omfattende bruken av treverk i bygget. 
  • Bygget har 47 prosent reduserte utslipp fra energibruk på grunn av varmepumpe og en godt isolert bygningskropp.
  • Prosjektet har spart minst 47 tonn CO2 gjennom en fossilfri byggeplass. Det ble blant annet tatt i bruk en energicontainer, se avisoppslag under.
Relevante lenker