Klimasats-prosjekt

Hedemarken klimanettverk

Prosjektnavn: Hedemarken klimanettverk
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2018 og består av kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Kommunene har som mål å utveksle ideer og erfaringer innen klima- og energiarbeid.

I 2020 har nettverket hatt flere møter for å diskutere:

  • regional areal- og transportplan
  • klimasmart landbruk
  • klimaregnskap

Hamar kommune har også bidratt med å lage en veileder for klimabudsjett og klimaregnskap.