Klimasats-prosjekt

Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud 2020

Fylke: Buskerud
Søker: KRØDSHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Krødsherad kommune har sammen med Sigdal og Modum kommuner, undersøkt og prøvd ut tiltak som binder karbon i matjorda. Arbeidet med å øke karboninnholdet i jorda tar tid, og prosjektet har som mål å øke moldinnholdet hos deltakergårdene med 1 prosent mot 2024.

Fortsetter arbeidet i et forskningsprosjekt

Tilsammen deltar 19 bønder fra de tre kommunene i prosjektet. Det har blitt arrangert en fagsamling, flere fagkvelder om vekster som binder karbon, biokull og jordprøver, og jordskole på deltakernes gårder. Arbeidet vil fortsette i et flerårig forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Relevante lenker