Klimasats-prosjekt

Hurtigbåt på Mjøsa

Prosjektnavn: Hurtigbåt på Mjøsa
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
  • Innlandet fylkeskommune har tidligere utredet mulighetene for en sette opp en båtrute på Mjøsa, mellom Hamar og Gjøvik.
  • Nå får de 2,1 millioner støtte til et forprosjekt for å vurdere om båtruten kan bli utslippsfri.
  • Etterspørsel etter utslippsfrie hurtigbåter, også på nye samband, kan bidra til utvikling og kompetansebygging av nullutslippsteknologi på hurtigbåter.