Hurtigbåtprogrammet

Hurtigbåt på Mjøsa

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Innlandet fylkeskommune har gjennomført et forprosjekt for å vurdere om en båtrute mellom Hamar og Gjøvik kan bli utslippsfri.