Klimasats-prosjekt

Inderøy helsehus

Fylke: Trøndelag
Søker: INDERØY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Inderøy kommune skal bygge et nytt helsehus og har kartlagt flere tiltak, blant annet klimavennlige materialvalg og muligheten for en fossilfri bygge- og anleggsplass.

Kommunen har sett på hvor mye CO2 som kan kuttes per tiltak, om det innebærer merkostnader og hva eventuell merkostnad for de ulike tiltakene er. Nederst på siden kan du laste ned en detaljert oversikt over alle tiltakene som har vært vurdert i kartleggingen.

Resultater

Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippet i helsehuset med 30% sammenlignet med et referansebygg, og kartleggingen fant følgende mulige klimagassreduksjoner:

  • Erstatte fossilt diesel med biodiesel på byggeplass : 70%
  • Klimavennlig energibruk i drift: 42%
  • Klimavennlig materialbruk: 29%

Siden det nye helsehuset skal erstatte et eksisterende sykehjem på samme tomt har kommunen også kartlagt mulig gjenbruk av inventar, utemøbler og utvendige materialer.

Kartlegging gir økt fokus på klima og miljø

Kartleggingen har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen om klima, miljø og miljøriktige materialer hos både byggherre og entreprenør. For å lykkes med dette er det viktig å involvere totalentreprenør, rådgivere, brukere og eiere av bygget i prosjektet.

Relevante lenker