Klimasats-prosjekt

Informasjon klimareduksjon fra landbruket

Fylke: Trøndelag
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 35 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Åfjord kommune skulle arrangere en fagsamling om klimatiltak i landbruket. Dessverre ble prosjektet avlyst.