Klimasats-prosjekt

Infrastrukturprosjektet

Prosjektnavn: Infrastrukturprosjektet
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Energistasjon, Transportplanlegging

Målet med prosjektet var å lage et kunnskapsgrunnlag for bedre å vurdere når det er behov for grønne energistasjoner, hvor mange, lokasjons- og kapasitetsbehov og hvilke brukergrupper de bør tilpasses. Fylkeskommunen har bedt om å avslutte Infrastrukturprosjektet, og i stedet benytte pengene til utvidelse av H2-truck-prosjektet.

Relevante lenker