Klimasats-prosjekt

Infrastrukturprosjektet

Prosjektnavn: Infrastrukturprosjektet
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Energistasjon, Transportplanlegging

Vestland fylkeskommune skal lage et kunnskapsgrunnlag på grønne energistasjoner for både hydrogen og elektrisitet. 

Relevante lenker