Klimasats-prosjekt

Infrastrukturprosjektet

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Målet med prosjektet var å lage et kunnskapsgrunnlag for bedre å vurdere når det er behov for grønne energistasjoner, hvor mange, lokasjons- og kapasitetsbehov og hvilke brukergrupper de bør tilpasses. Fylkeskommunen har bedt om å avslutte Infrastrukturprosjektet, og i stedet benytte pengene til utvidelse av H2-truck-prosjektet.

Relevante lenker