Klimasats-prosjekt

Innkjøp av seks kommunale elsykler

Fylke: Troms
Søker: NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:

Nordreisa kommune har gått til anskaffelse av 4 vanlige elektriske sykler til bruk i kommunal tjeneste.

Relevante lenker