Klimasats-prosjekt

Innovasjonshuset i Birkenes

Fylke: Agder
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Birkenes kommune skal bygge et innovasjonshus som skal være et utstillingsvindu for fremtidsrettede og klimavennlige næringsbygg. Kommunen vil utrede hvordan innovasjonshuset kan bygges mest mulig energieffektivt og med størst mulig bruk av tre.

Relevante lenker