Klimasats-prosjekt

Institusjonalisering av klima i nye Kristiansand

Fylke: Vestland
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune har utviklet en hensiktsmessig organisering av klimaarbeidet i den nye kommunen som er slått sammen av Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Kommunen som samfunnsutvikler er viktig for klimaarbeidet

Kristiansand kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. Kommunen peker på at klimaarbeidet først og fremst er samfunnsutvikling, der overgangen til lavutslippssamfunnet berører og påvirkes av svært mange av kommunens oppgaver.

Prosjektet er gjennomført som en rapport og en rekke intervjuer og workshops. Kommunen planlegger også et e-læringskurs i 2022 om klimaledelse for hele kommunen. Rapporten kan lastes ned under.

Relevante lenker