Klimasats-prosjekt

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten

Fylke: Nordland
Søker: VESTVÅGØY KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Nettverket har syv hovedmål, blant annet:

  • starte opp klimaplanarbeid
  • videreutvikle regionale klimastrategier
  • klimakommunikasjon
  • kompetanseheving

Digitale møter

I annerledesåret 2020 har fire av fem nettverksmøter vært digitale. Nettverkets koordinator, som også er klimarådgiver og leder i Lofotrådet, har besøkt hver enkelt kommune for å presentere klimagassregnskap og fortelle om det Klimasats-støttede samarbeidet i regionen.

Nettverket har holdt tre seminarer for kompetanseutvikling innen klimakommunikasjon, klimabudsjett og grønn energi i bygg.