Klimasats-prosjekt

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten

Prosjektnavn: Interkommunalt klimanettverk for Lofoten
Fylke: Nordland (N)
Søker: VESTVÅGØY KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Nettverket har syv hovedmål, blant annet:

  • starte opp klimaplanarbeid
  • videreutvikle regionale klimastrategier
  • klimakommunikasjon
  • kompetanseheving

Digitale møter

I annerledesåret 2020 har fire av fem nettverksmøter vært digitale. Nettverkets koordinator, som også er klimarådgiver og leder i Lofotrådet, har besøkt hver enkelt kommune for å presentere klimagassregnskap og fortelle om det Klimasats-støttede samarbeidet i regionen.

Nettverket har holdt tre seminarer for kompetanseutvikling innen klimakommunikasjon, klimabudsjett og grønn energi i bygg.