Klimasats-prosjekt

Jeg reiser grønt

Fylke: Telemark
Søker: MIDT-TELEMARK KOMMUNE
Tilskudd: 103 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Midt-Telemark kommune gjennomført en holdningskampanje rettet mot egne ansatte for å motivere til klimavennlige reiser. Tiltaket er en del av prosjektet Bygdepakke Midt-Telemark, og basert på Kristiansand sitt prosjekt "Jeg kjører grønt".

Relevante lenker