Klimasats-prosjekt

Kapasitetsøkning biogassfyllestasjon

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Biogass, Energistasjon
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skien kommune har økt kapasiteten ved biogasstasjonen på Kjørbekk. Kommunen har blant annet installert en ny kompressor som korter ned ventetiden mellom fyllinger. De har også installert en ny kontainer som øker kapasiteten for å lagre gass på stasjonen.

Flere bruker biogass

I 2016 fikk kommunen Klimasats-støtte til å etablere fyllestasjonen, se lenke under. Etter oppstart av stasjonen viste det seg at kapasiteten var for dårlig.

Det opprinnelige prosjektet har ført til at både kommunen, avfallsselskapet og enkelte andre bedrifter har gått over til biogass.

Relevante lenker