Klimasats-prosjekt

Karbon i jord – Trøndelag

Prosjektnavn: Karbon i jord – Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog

Trøndelag fylkeskommune prøver ut en modell for en to-delt støtteordning som kombinerer en miljørettet produksjonsstøtte med en støtteordning som stimulerer til karbonlagring i jord.

Prosjektet har rekruttert seks gårdbrukere som har prøvd tilskuddsordninger for å øke karbon i jord. Gårdbrukerne forplikter seg til å gjennomføre et opplæringsprogram for karbonlagring på egen jord, der de mottar ett beløp for gjennomføringen, og et annet støttebeløp for dokumentering av avtalt karbonlagring.

Etter en forsinket oppstartet har fylkeskommunen så langt gjennomført workshops for naturbruksskoler, vært på kunnskapsinnhenting om regenerativt jordbruk i Viken fylkeskommune, gjennomført markdager og etablert demonstrasjonsfelt ved naturbruksskoler for å øke binding av karbon i jord. Statsforvalteren i Trøndelag og Norsk Landbruksrådgivning er samarbeidsparntere.