Klimasats-prosjekt

Karbonfangst i jordbruksjord

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 268 800
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2024
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune har som en stor landbrukskommune med 120 000 dekar landbruksjord, potensiale til å binde opp ca. 13 000 tonn CO2 årlig. Mangel på kunnskap er en av barrierene for karbonbinding som klimatiltak.

Kommunen ønsker å gjøre noe med dette og har i dette prosjektet startet veiledning for bønder om dyrkingsmetoder kalt "carbon farming", som gir karbonbinding i jord. Kommunen har inngått et samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Viken om kursing og opplæring.

Kommunen rapporterer i 2022 at arealer med fangvekster har økt og har ikke funnet at det skyldes andre forhold enn tilrettelagt veiledning. I Horten-området har arealet med fangvekster økt fra 1000 dekar til 4000 dekar. 

Så langt har det vært holdt flere samlinger om fangvekster og prosjektleder ser at interessen for å bruke dem er økende. Kommunen startet med teorikurs, men fant ut at det var mest effektivt med praktiske kurs utendørs, såkalte markvandringer. Som følge av prosjektet oppgir kommunen at karbonfangsten hittil er ca 225 tonn CO2-ekv. 

Prosjektet er blitt forlenget til 2024.