Klimasats-prosjekt

Kartlegge landbrukets transport på offentlig vei

Fylke: Rogaland
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 90 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hå kommune er en stor landbrukskommune og ønsket å kartlegge omfanget av traktorkjøring på offentlig vei. Prosjektet ble ikke gjennomført som planlagt.

Relevante lenker