Klimasats-prosjekt

Kartlegge landbrukets transport på offentlig vei

Prosjektnavn: Kartlegge landbrukets transport på offentlig vei
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 90 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Hå kommune er en stor landbrukskommune og ønsker å kartlegge omfanget av traktorkjøring på offentlig vei. Kommunen vil dermed kunne vurdere ulike tiltak for å redusere kjøring og klimagassutslipp.

Relevante lenker