Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimavennlig mobilitet og pilottest

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune hadde planlagt å etablere ti ladepunkter, men endte med å etablere tolv da det ble billigere enn antatt. Kommunen har også byttet ut tolv fossile biler med elektriske.

Over 100 elektriske biler de neste tre årene

I løpet av de neste tre årene skal kommunen skifte ut inntil 120 fossile person- og varebiler med elektriske. For at overgangen til elektriske biler skal gå best mulig, er det viktig med godt forarbeid.

Kommunen trekker frem at det er spesielt viktig å sikre poltisk og administrativ aksept for overgang til elbiler, særlig for å sikre finansiering. Det er også viktig å gå gjennom økonomien med brukerne av elbilene, slik at de ser gevinstene.

Unngå rekkeviddeangst

Kommunen har erfart at det er viktig å gå gjennom kjøremønstre sammen med brukerne av elbilene. Mange var særlig skeptiske til begrenset rekkevidde, men gjennomgangen av kjøremønstrene viste at alle bilene fint kunne byttes til elbiler. De kommunale bilene kjører i snitt nokså korte avstander hver dag.

Relevante lenker