Klimasats-prosjekt

Kartlegging av nettkapasitet for økt elmobilitet

Prosjektnavn: Kartlegging av nettkapasitet for økt elmobilitet
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging