Klimasats-prosjekt

Kartlegging av nettkapasitet for økt elmobilitet

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2023
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Frogn kommune har gjennomført et forprosjekt der formålet var å utvikle metodikk  for å kartlegge og få oversikt over energibehov og tilgjengelig kapasitet i eksisterende lokalt distribusjonsnett. Hensikten med kartleggingen har vært å legge til rette for økt bruk av elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner. Forprosjektet har også hatt som formål å kartlegge barrierer for utbygging av ladeinfrastruktur og elektrifisering av transport på kommunalt nivå, og legge til rette for samfunnsøkonomisk gunstig utbygging av kapasitet der det trengs.

Asplan Viak har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Frogn kommune. 

Arbeidet gir også bedre oversikt over barrierer mot elektrifisering. Dette kan som et eksempel være ubenyttet restkapasitet som kommunen kan benytte uten å betale for eventuelle kostnader.