Klimasats-prosjekt

Kartlegging av deponigass og mulig utnyttelse

Prosjektnavn: Kartlegging av deponigass og mulig utnyttelse
Fylke: Viken (N)
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Energi

Kommunene Sarpsborg, Halden og Moss skal kartlegge og utarbeide planer for uttak av deponigass ved tre deponier.

Relevante lenker