Klimasats-prosjekt

Kartlegging av deponigass og mulig utnyttelse

Fylke: Østfold
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Energi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunene Sarpsborg, Halden og Moss har kartlagt deponigass ved tre deponier. De har brukt en innovativ metode for å måle utslippene, og vil jobbe med tiltak for å redusere utslippene.

Innovativ metode for å måle og finne gassutslipp

Ved alle de tre kommunale deponiene Rokke, Gatedalen og Solgård er det diffuse deponigassutslipp. Kommunene målte utslippene med en sporgassmetode, og brukte mobil screening for å finne utslippspunktene.

For to av deponiene, Rokke og Gatedalen, viste det seg at det ikke var god nok oversikt over avfallet som var blitt deponert, og det var ikke mulig å beregne deponigasspotensialet.

Tiltak for å redusere utslippene

Kommunene mener at resultatene fra målingene gir et godt bilde av hvor det er gasslekkasjer. Dette gir et godt grunnlag for hvor de kan utføre tiltak for å redusere utslippene av metan.

Relevante lenker