Klimasats-prosjekt

Kartlegging av fossilfrie bygge- og anleggstjenester

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lillehammer kommune vil kartlegge fossil- og utslippsfrie løsninger i vann- og avløpsprosjekter. Kommunen er en stor byggherre i regionen, og kan påvirke leverandørsiden ved å etterspørre klimavennlige løsninger og materialvalg.