Klimasats-prosjekt

Kartlegging av fossilfrie bygge- og anleggstjenester

Prosjektnavn: Kartlegging av fossilfrie bygge- og anleggstjenester
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Lillehammer kommune vil kartlegge fossil- og utslippsfrie løsninger i vann- og avløpsprosjekter. Kommunen er en stor byggherre i regionen, og kan påvirke leverandørsiden ved å etterspørre klimavennlige løsninger og materialvalg.