Klimasats-prosjekt

Kartleggingsstudie fra bil til sykkel og gange

Fylke: Trøndelag
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 137 700
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: