Klimasats-prosjekt

Kartleggingsstudie fra bil til sykkel og gange

Prosjektnavn: Kartleggingsstudie fra bil til sykkel og gange
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 137 700
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner