Klimasats-prosjekt

Kartleggje klimagassreduserande tiltak i VA-sektor

Fylke: Innlandet
Søker: VANG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Vang kommune ønsker å øke kompetansen på klimagassreduserende tiltak i vann- og avløpssektoren. Kommunen har avlyst prosjektet.

Relevante lenker