Klimasats-prosjekt

Kartleggje klimagassreduserande tiltak i VA-sektor

Prosjektnavn: Kartleggje klimagassreduserande tiltak i VA-sektor
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VANG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp

Vang kommune ønsker å øke kompetansen på klimagassreduserende tiltak i vann- og avløpssektoren. Kommunen har avlyst prosjektet.

Relevante lenker