Klimasats-prosjekt

Kautokeino barne- og ungdomsskole

Prosjektnavn: Kautokeino barne- og ungdomsskole
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: KAUTOKEINO KOMMUNE RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Kautokeino kommune skal bygge en ny barne- og ungdomsskole. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene fra materialer, byggeplass og energi med 40 prosent.

I 2019 fikk kommunen Klimasats-støtte til tidlig kartlegging av mulige klimatiltak i bygget, se lenke under.

På god vei mot målet

I 2022 har kommunen kommet godt i gang med byggingen. Skolen har flere elementer i massivtre og er prosjektert som lavenergibygg. Så langt har kommunen estimert et utslippskutt på 37 prosent.

Relevante lenker