Klimasats-prosjekt

Kautokeino barne- og ungdomsskole

Fylke: Finnmark
Søker: KAUTOKEINO KOMMUNE RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kautokeino kommune har bygget en ny barne- og ungdomsskole med massivtre, vannbåren varme, varmegjenvinning, LED-belysning, og optimal styring av de tekniske anleggene med hensyn til energibruk.

Kommunen har jobbet med miljø i prosjektet helt fra skissefasen, gjennom anskaffelsen, til detaljprosjektering og gjennomføring. Dette har gitt et ambisiøst prosjekt.

I 2019 fikk kommunen Klimasats-støtte til tidlig kartlegging av mulige klimatiltak i bygget, se lenke under.

Redusert utslippene med 37 prosent

Kommunen hadde som mål å redusere klimagassutslippene fra materialer, byggeplass og energi med 40 prosent. Beregninger viser at de har redusert utslippene med 37 prosent. 

Skifer fra skolen som har blitt revet, er gjenbrukt som kledning på svømmehallen og skal brukes som dekke i utomhusarbeidene.

 

Relevante lenker