Klimasats-prosjekt

Kleppeloen skule: nullenergibygg i massivtre

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Klepp kommune skal bygge en ny skole med mål om å halvere klimagassutslippene sammenliknet med et referansebygg.

I 2019 fikk kommunen Klimasats-støtte til å kartlegge klimavennlige løsninger for skolen, se lenke under.

Endrede mål og kostnader

Skolen er forsinket på grunn av at reguleringsplanen ble påklaget. Da reguleringsplanen endelig ble vedtatt var situasjonen i enteprisemarkedet endret med mye høyere priser.

Målet om å bygge i massivtre er endret, men klimaambisjonene er beholdt. Det skal bygges med resirkulert stål og lavkarbonbetong, og bygget skal BREEAM-sertifiseres.

Relevante lenker