Klimasats-prosjekt

Kleppeloen skule: nullenergibygg i massivtre

Prosjektnavn: Kleppeloen skule: nullenergibygg i massivtre
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Klepp kommune skal bygge en ny skole og har mål om å halvere klimagassutslippene sammenliknet med et referansebygg. Skolen skal blant annet bygges i massivtre og ha solcelleanlegg, og på bygge- og anleggsplassen skal det benyttes fjernvarme og elektriske kraner.

I 2019 fikk kommunen støtte til å kartlegge klimavennlige løsninger for skolen, se lenke under.

Relevante lenker