Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Prosjektnavn: Klima- og energinettverket i Follo
Fylke: Viken (N)
Søker: ENEBAKK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2008 og består av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. Målet er å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål, blant annet innen energi, bygg og innkjøp.

På grunn av Covid-19 ble de planlagte seminarene utsatt til 2021.