Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Fylke: Akershus
Søker: ENEBAKK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble etablert i 2008 og består av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. Målet er å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål, blant annet innen energi, bygg og innkjøp.

På grunn av Covid-19 ble de planlagte seminarene utsatt til 2021.