Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøforum Øvre Romerrike

Fylke: Akershus
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2020 - Des 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Nannestad, Ullensaker, Nes, og Eidsvoll. Nettverket arbeider for å bli med i Klimapartnere Viken.