Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøforum Øvre Romerrike

Prosjektnavn: Klima- og miljøforum Øvre Romerrike
Fylke: Viken (N)
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Nannestad, Ullensaker, Nes, og Eidsvoll. Nettverket arbeider for å bli med i Klimapartnere Viken

Relevante lenker