Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlig avløpsrenseanlegg

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Østre Toten kommune skal bygge et nytt kloakkrenseanlegg og skal blant annet bruke klimavennlige byggematerialer og etterspørre fossil- og avfallsfri byggeplass.

Godt i gang med prosjektet

Byggearbeidene startet opp i desember 2021, og så langt har det kun vært mindre endringer fra opprinnelig plan. Blant annet kan mer betong enn antatt gjenbrukes.

Kommunen trekker frem at det er viktig å sette tydelige krav i konkurransegrunnlaget, og at disse må følges opp månedlig. De trekker også frem at mange entreprenører er villige til å være med å finne løsninger for å kutte klimagassutslipp underveis i prosjektet.

Relevante lenker