Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlige bygge- og anleggsplasser

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bodø kommune har kartlagt klimavennlige løsninger innen bygg- og anlegg, som er en av de største kildene til utslipp i kommunen.

Godt samarbeid og en leverandørkonferanse

Sammen med Nordland fylkeskommune ønsket kommunen å bygge opp kompetanse gjennom et pilotprosjekt med utslippsfri bygge- og anleggsplasser.

Kommunen har også samarbeidet med Avinor og Statens Vegvesen. Det er blant annet gjennomført en dialog- og leverandørkonferanse med bransjen for å gi innsikt i mulige løsninger.

Relevante lenker