Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Prosjektnavn: Klima Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Aremark, Indre Østfold, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler og Viken fylkeskommune.

Nettverket ble startet i 2016 og bidrar til at deltakernes klimamål nås. Slik vil nettverket også bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Klima Østfold jobber med alt fra energikalkulatorer, elbiler og elsykler til fossilfrie maskiner og biogass.

Arrangementer i 2020

Gjennom hele 2020 har nettverket vært arrangør eller medarrangør på flere fysiske og digitale seminarer og møter. Noen av temaene har vært:

  • klimabudsjett og veileder
  • innkjøp av klimaløsninger
  • klimasmart landbruk