Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun

Fylke: Trøndelag
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 160 900
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Skaun kommune skulle prosjektere et nytt renseanlegg, og ville utrede mulige klimagassreduserende tiltak både under bygging og drift. Målet var å undersøke om det er mulig å bygge et renseanlegg som et nullutslippsbygg, eller i beste fall et plusshus.

Prosjektet er avlyst da kommunen takket nei til tilskuddet.

Relevante lenker