Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun

Prosjektnavn: Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 160 900
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp

Skaun kommune skulle prosjektere et nytt renseanlegg, og ville utrede mulige klimagassreduserende tiltak både under bygging og drift. Målet var å undersøke om det er mulig å bygge et renseanlegg som et nullutslippsbygg, eller i beste fall et plusshus.

Prosjektet er avlyst da kommunen takket nei til tilskuddet.

Relevante lenker