Klimasats-prosjekt

Klimaarbeid og utslippsfri transport i Egersund

Prosjektnavn: Klimaarbeid og utslippsfri transport i Egersund
Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Transportplanlegging, Utslippsfri kollektivtransport

Eigersund kommune ønsker å redusere biltrafikken i Egersund med 40 prosent innen 2030. Kommunen skal derfor kartlegge klimavennlige transport- og kollektivløsninger, spesifikt elektriske (og kanskje autonome) bybåter, såkalte "vannbusser" mellom Eigerøy og Egersund. 

Bybåt istedet for bil

Målet med prosjektet «Vannbuss i Eigersund» er å revitalisere sjøen som transportvei. Det vil være et viktig bidrag for å redusere trafikken i Eigersund, og være med på å løse trafikkflokene til og fra Eigerøy.

Kommunen tror også at en bybåt vil gjøre både Egersund sentrum, og omkringliggende områder, mer attraktive for beboere og besøkende. Les mer i mulighetsstudien fra Nordic Edge nedenfor. 

Relevante lenker