Klimasats-prosjekt

Klimaeffektive bygg – økt bestillerkompetanse

Fylke: Nordland (N)
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Sortland kommune vil utrede klimavennlige løsninger ved planlegging av et nytt sykehjem. Gjennom prosjektet ønsker kommunen å utvikle egen bestillerkompetanse sm også vil brukes i andre store byggeprosjekter.