Klimasats-prosjekt

Klimafaglig bistand og kompetanseheving

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Namsos kommune har ansatt en klimakoordinator i to år for å bygge opp den interne kompetansen på klimavennlig areal- og transportplanlegging.

Klimakoordinatoren har jobbet med å innarbeide klimatiltak i kommunens planarbeid, særlig i kommuneplanens arealdel. Men ved å ha en egen koordinator, erfarer kommunen at det jobbes mer med klima‐ og miljø i hele organisasjonen.

Kommunen har laget en klimaplan og et klimabudsjett. Klimaplanen kan lastes ned under. 

Kommunen har også satt i gang med andre klimatiltak, blant annet for økt gjenbruk.

Relevante lenker