Klimasats-prosjekt

Klimafokus i bygg og anlegg

Prosjektnavn: Klimafokus i bygg og anlegg
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Nordland fylkeskommune skal sammen med Bodø kommune kartlegge klimagassreduserende tiltak ved bygge- og anleggsplasser i regionen. 

Relevante lenker