Klimasats-prosjekt

Klimafokus i bygg og anlegg

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn: