Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon i bygge- og anleggsvirksomhet

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 912 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Des 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola kommuner har sammen med Rogaland fylkeskommune fått støtte til å ansette en prosjektkoorinator i to år. Koordinatoren skal jobbe med klimahensyn i anskaffelser, særlig innen bygg og anlegg.

Dialog med markedet

Midtveis i prosjektet har kommunene blant annet hatt en åpen markedsdialog om utslippsfrie bygg‐ og anleggsplasser. Målet med dialogen var å få innspill, kommentarer og spørsmål fra leverandører.

Dialog med markedet om både muligheter og utfordringer er avgjørende for videre utvikling av utslippsfrie bygg‐ og anleggsplasser. Last ned oppsummeringen av markedsdialogen nedenfor. 

Relevante lenker