Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon i bygge- og anleggsvirksomhet

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 912 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Des 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola kommuner har sammen med Rogaland fylkeskommune fått støtte til å ansette en prosjektkoordinator i to år. Koordinatoren har jobbet med klimahensyn i anskaffelser, særlig innen bygg og anlegg.

Et viktig resultat fra prosjektet er maler og verktøy som kan videreutvikles og brukes i fremtidige anskaffelser hos alle samarbeidsparterne, i tillegg til andre innkjøpsmiljøer. Det vil i tillegg jobbes videre med utslippsfrie bygg‐ og anleggsplasser i Stavanger, som skal jobbe for at alle bygg‐ og anleggsplasser i kommunen er utslippsfrie innen 2025.

Dialog med markedet

Prosjektet har gitt kommunene en praktisk tilnærming til hva som kan forventes av leverandørene i regionen. Dette er et resultat av blant annet en større markedsdialog der kommunene hadde 1:1 samtaler med leverandørene for å diskutere muligheter, utfordringer og løsninger sammen. Gjennom markedsdialoger har mål for klima og miljø blitt kommunisert og forventningene til leverandører blitt tydeliggjort. Dette bidrar til utvikling av løsninger og fremoverlente leverandører. Anskaffelser med klima og miljø som tildelingskriterium bidrar til opplæring i klimatiltak som forventes av leverandørene og hvordan disse skal besvares. 

Konkrete klimatiltak i anskaffelser 

Prosjektleder har bistått i flere anskaffelser og forberedelser til kommende anskaffelser hvor konkrete klimatiltak er ivaretatt. Blant tiltakene som er tatt hensyn til er:

  • klimavennlige anleggsmaskiner
  • miljøvaredeklarasjoner
  • miljøvennlige produkter og kjemikalier (maling)
  • lavutslippsasfalt
  • gjenbruk av masser
  • mobile ladeenheter for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser
Relevante lenker