Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserande tiltak ved pleie- og omsorgsprosjektet

Fylke: Innlandet
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vågå kommune har sett på flere klimagassreduserende tiltak for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger. Kommunen har blant annet utredet materialvalg, energiløsninger, avfallshåndtering og ladestasjoner for elbiler.

I 2021 fikk kommunen Klimasats-støtte for å gjennomføre flere av klimatiltakene.

Relevante lenker