Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserande tiltak ved pleie- og omsorgsprosjektet

Prosjektnavn: Klimagassreduserande tiltak ved pleie- og omsorgsprosjektet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Vågå kommune vil se på flere klimagassreduserende tiltak for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger, blant annet materialvalg, energiløsninger, avfallshåndtering og ladestasjoner for elbiler.