Klimasats-prosjekt

Klimakartlegging av kommunale bygg

Fylke: Buskerud
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hole kommune har kartlagt klimavennlige løsninger og energitiltak i Holes største kommunale institusjon, Hole bo- og rehabiliteringssenter. Kommunen har også kartlagt potensialet for solenergi på ni kommunale bygg.

Budsjettinnspill basert på kartleggingen

Kartleggingen av løsninger for Hole bo- og rehabiliteringssenter har ført til bytte av vifter i hovedbygg, og flere tiltak er planlagt.

Prosjektet har også ført til økt teknisk kompetanse internt i kommunen, og til konkrete budsjettinnspill og bestillinger. Blant annet har kommunen fremmet investering i solcelleanlegg på ni kommunale bygg i 2023. Ledelsen har også kommet med et ønske om å oppskalere enkelte av tiltakene.

Viktig kartlegging for fremtidig rehabilitering

Hole kommune har mange eldre bygg med behov for oppgradering og energitiltak. Tilskuddet fra Klimasats har vært avgjørende for å gjennomføre kartleggingene, og har gitt kommunen nødvendig kunnskapsgrunnlag til å anbefale og prioritere tiltak.

En annen positivt effekt er at administrasjonen har fått bedre kunnskap om kommunale eiendommers klimaprofil. Dette vil legges til grunn i det videre arbeidet med eiendomsutvikling og rehabilitering av kommunale bygg.

Relevante lenker