Klimasats-prosjekt

Klimakartlegging av kommunale bygg

Prosjektnavn: Klimakartlegging av kommunale bygg
Fylke: Viken (N)
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hole kommune har mange eldre kommunale bygg, og skal derfor kartlegge klimavennlige løsninger for både rehabilitering og nybygg.